หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภิรายุ พิทักษ์นิระพันธ์
ปลัด อบต.แสนตุ้ง
โทร : 098-870-5436
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายรังสรรค์ เรืองศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
โทร : 099-449-3923


นางเนาวรัตน์ ปราศราคิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
โทร : 080-635-5772


นายมุนินท์ ศิริสาคร
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
โทร : 089-987-5692


นายณัฐพนธ์ ลี้นาวามงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา)
โทร : 085-280-7554